Er det ulovlig å bruke forbrukslån som egenkapital til bolig?

Boligprisene er noe som har preget nyhetsbildet de siste årene. Flere og flere nordmenn trekker inn mot byene for å skaffe seg studieplass eller jobb. Dette har ført til en urbanisering som gjør at boligmangelen i Oslo, Bergen og Trondheim er helt reell. Regjeringen har lagt ut tall som viser at over 80 % av alle nordmenn bor i byer eller tettsteder. Det er ventet at dette kommer til å øke i den nærmeste fremtiden.

Dette er faktorer som har ført til at boligprisene øker. Når det er færre boliger å dele ut på et større antall mennesker, så går prisene opp. Markedet styres tross alt av tilbud og etterspørsel. I denne artikkelen skal vi gå nærmere inn på hvordan bankene har satt visse krav for å komme inn på boligmarkedet. Nærmere bestemt; hvordan kan man skaffe nok egenkapital for å kjøpe egen leilighet?

Hva er egenkapital, og hvorfor er forbrukslån en “enkel løsning på problemet”?

Bankene krever (ofte) at du selv stiller med 15 % av boligens verdi når du skal skaffe boliglån. Hvis boligen din koster 1 million kroner, så skal du selv ha 150,000 stående på kontoen din når du får innvilget lånet. Dette er det som kalles egenkapital (ofte forkortet EK). Små leiligheter i sentrum av de store norske byene går for mellom 2 og 3,5 millioner kroner. Det betyr at man må spare opp mellom 300,000 og 450,000 for å i det hele tatt få innvilget sitt første boliglån.

Det er her mange sliter. Og derfor prøver folk ofte å se etter ekstern finansiering.

Hvordan kommer forbrukslån inn i bildet?

Jo, det er ganske enkelt å svare på. Forbrukslån er nemlig den eneste (lovlige) muligheten til å låne så mye penger uten sikkerhet. Man søker om lån i dag, og får mest sannsynlig et svar i løpet av få timer. Deretter kan man få utbetalt mellom 5000 og 500,000 kroner på kontoen sin rimelig kjapt. Det høres kanskje ut som den perfekte løsningen for å få bukt med egenkapital-kravet på?

Det er det faktisk ikke. La oss se på noen ulike faktorer.

Først og fremst: er det ulovlig å bruke usikrede lån som EK?

Nei, det er ikke ulovlig. Det er ingen krav i norsk lov som tilsier at du er nødt til å oppgi til banken hvor pengene fra egenkapitalen kommer fra. Alt de trenger å vite er at det er et disponibelt beløp på kontoen din.

Ikke ulovlig, men høy risiko?

I aller høyeste grad. Du tar en veldig høy risiko ved å bruke forbrukslån som egenkapital. Grunnen er enkel: du blir nødt til å betjene to lån på samme tid.

Banken gir deg en rente og nedbetalingsplan på boliglånet som justeres etter din inntekt. De vil derfor ikke ta hensyn til at du har andre lån når de setter opp ditt “budsjett”. Hvis du har utbetalt 30,000 kroner i måneden er det realistisk at du betaler ned mellom 12,000 og 15,000 på boliglånet. Hvis du i tillegg skulle betjene et forbrukslån på flere hundre tusen kroner, så har du veldig lite penger til øvrige kostnader.

Den Norske Banks finansrådgiver Hanna Folkvord ble intervjuet på DNBs egne nettsider. Her beskriver hun det å ta opp forbrukslån for å dekke egenkapitalkravet som “ekstremsport”.

Ikke ulovlig, men uetisk?

Du velger altså selv hvordan du skal skaffe pengene til egenkapital. Allikevel er det et ordtak som heter at “ærlighet varer lengst”. Hvis banken din visste at du hadde tatt opp forbrukslån for å møte egenkapitalsgrensen, så ville de neppe blitt særlig imponert. Dette er noe du bør tenke over.

Kan det i noen tilfeller forsvares å bruke et usikret lån som egenkapital for boliglån? Muligens. Dette bør i så fall begrunnes med at man enten ser på boligen som en korttidsinvestering med høy verdiøkning. Eventuelt at man ser for seg at man klarer å øke inntekten sin betraktelig i de kommende månedene.

Ellers er det vanskelig å forsvare en slik praksis. Mange unge førsteganskjøpere blir nødt til å spare opp penger i årevis for å kjøpe sin første bolig. Eventuelt kan du høre med noen familiemedlemmer om du kan få et privatlån. Det har dessverre blitt vanlig at foreldrene må hjelpe unge voksne inn på boligmarkedet i Norge.